chùa MINH GIÁC THỦ ĐỨC- VU LAN 2016 (28.8.2016)


Ân cha lành cao như non thái

Nghĩa mẹ Hiền sâu tựa biển khơi

Dẫu cho dâng hết một đời

Cũng không tả ơn người sinh ta

Trong ngày đầu Thu này vạn vật dường như đang ngỡ ngàng thức tỉnh trước hồn thu, sắc thu, hương thu khiến lòng chúng con như lắng đọng, se sắt để tướng nhớ và dâng những bông hoa được ngậm đủ cái lạnh của sương giá, cái hương của đất trời, của cái tâm thành kính của chúng con để rồi kết thành tràng hoa tâm Bồ Đề dâng lên  hai đấng sinh thành mẹ cha. Được như thế, con nguyện năng làm việc lành lánh việc dữ. Đồng thời, để nhớ ơn hai đấng sinh thành giữa cha và mẹ, nghĩa tình cảm nhận chu viên, thì cái tâm bao la của mỗi chúng ta cần cất lên thầm nguyện:

“Nguyện đem công đức này,

Hướng về khắp tất cả,

Đệ tử và chúng sinh,

Đều trọn thành Phật đạo” 15326164_635369426642719_5902083068314166071_o.jpg15391359_635368583309470_6645024736970234772_o.jpg15369972_635368576642804_910885945653480264_o.jpg15369274_635369629976032_8876983498597013148_o.jpg15403883_635368526642809_6842970225597499881_o.jpg15403810_635369943309334_3237821063826298528_o.jpg15392844_635370206642641_2977903646807319931_o.jpg

15325129_635368663309462_972074113064207870_o.jpg