Lòng hảo tâm


Mỹ Tâm lau nước mắt, lặng lẽ lội nước đi cứu trợ Quảng Nam

Thủy Tiên ngồi xuồng đi cứu trợ người dân Huế

Việc tốt không chần chừ: Thủy Tiên trích nóng 10 triệu cho vợ chồng cụ bà bị tai biến và cô lập giữa vùng lũ

Cách cúng dường chư Phật của Phật tử Thủy Tiên