Thiện Nguyện Q2-2016 CLB Hỷ Minh Xã Phong Nẫm, Châu Thành, Bến Tre. Chùa Hội Tôn và Phóng Sanh


15289145_634113240101671_2432751359258040652_o.jpg15325323_634112103435118_6895809736039254294_o.jpg15326142_634108773435451_713880417264177414_o.jpg15369038_634109273435401_7393710542303744741_o.jpg15369168_634109603435368_5436660351484284996_o.jpg15384348_634114336768228_7329309143488878658_o.jpg15384638_634110120101983_3761347718366373087_o.jpg15385495_634113910101604_5367926102889642341_o.jpg15392801_634108720102123_6453994221643937002_o.jpg15403861_634108373435491_2437066984997108502_o.jpg15403863_634114356768226_7136505526256399402_o.jpg15419544_634114626768199_5791586892456683318_o.jpg15419799_634108643435464_4081886818578377861_o.jpgChúng ta biết rằng, “nghiệp là tài sản của riêng mình.” Một khi tạo tác, chúng ta hãy nghĩ đến kết quả của chính nó. Chính sự tạo tác ấy. Chớ để thành cộng nghiệp không thiện với nhau mà chúng ta phải toàn tâm, toàn lực tạo nghiệp thiện để cùng cộng nghiệp thiện với nhau. Nghiệp thiện ấy là: “Nguyện cầu cho con người mãi mãi là từ bi quyến thuộc của nhau.” Được vậy, chính là “thành quả của đời sống” mà chúng ta đang hướng tới và tích cực tài bồi, xây dựng bằng tấm lòng thiện của chúng ta.
Con người trên thế giới hãy nỗ lực phát huy cái thiện để đẩy lùi cái ác. Hãy thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ để đẩy lùi bóng tối vô minh. Hãy bừng tĩnh cái gì có từ hôm nay chính là cái đã có từ ngày hôm qua, mà bây giờ chỉ là kết quả. Chúng ta hãy gieo hạt nhơn thiện hôm nay để được hái quả thiện ở ngày mai.
15138399_634112533435075_5163722150604797439_o.jpg