Giới thiệu

CLB Hỷ Minh được thành lập vào ngày 22/06/2014 tại chùa Huyền Trang, Long Khánh,Đồng Nai với sự chứng minh của Đại Đức Thích Hạnh Tín

Xem thêm

logo