HỘI THẢO 20.5.2018 CLB HỶ MINH


Mỗi người hiện hữu trên cõi đời đều có những nghiệp báo riêng, chẳng ai giống ai. Nghiệp báo là nghiệp quả báo ứng. Nghiệp nhân ta gây thì nghiệp quả ta phải gánh chịu. Cũng giống như ta trồng cây nào thì ta sẽ nhận quả của cây đó. Nghiệp nói chung là hành động tạo tác theo thói quen của mỗi người. Nghiệp có thiện có ác. Chúng ta làm việc thiện thì gặp phước báo thiện, làm ác thì gặp ác báo. Nghiệp tạo nên từ nơi thân, khẩu, ý. Làm lành, nói lành thì tạo nên quả báo lành, còn làm ác, nói ác thì tạo ra quả báo ác.

Chính từ nghiệp, nó sẽ phát xuất ra kết quả như một tác động của luật nhân quả. Nếu như một người thiếu sự tu tập thì sẽ phóng túng, buông lung để cho sức mạnh của nghiệp chi phối nội tâm của mình. Ta cứ phóng tâm theo sự biến chuyển của ngoại cảnh, sống trong những vọng tưởng của tâm thức mà không có khả năng chế ngự. Phật dạy nếu chúng ta đã phạm phải một nghiệp xấu, chúng ta cũng không nên hoảng sợ hay chán nản, mà phải cố gắng điều chỉnh lại cho đúng. Để làm được điều này, trước tiên chúng ta phải tích cực gây tạo nhiều nhân tốt. Và điều quan trọng hơn là để tránh các nghiệp xấu, ta phải giảm tối thiểu những tư tưởng tội lỗi, ích kỷ, ganh tỵ, hiềm khích, oán ghét, nóng giận.

Tự bản thân của chúng ta phải dùng trí tuệ để quán chiếu, nhận thức được những thiện niệm và bất thiện niệm sinh khởi trong tâm mình rồi diệt trừ nó. Ngoài ra, không ai có thể làm việc ấy cho chúng ta được, ngay cả đức Phật. Ngài cũng dạy rõ ràng: Ngài chỉ có thể hướng dẫn đường phải đi và phải làm, chứ Ngài cũng không đi thay hoặc làm thay cho bất cứ ai được.
Bởi vậy, là người học Phật, chúng ta phải tích cực gieo tạo thiện nghiệp để chuyển hóa những khổ đau để có được sự an lạc hạnh phúc thật sự.32684119_893569850822674_7067412670328078336_o.jpg33020148_893569037489422_573763383992516608_o.jpg33026519_893571287489197_594016005924061184_o.jpg33021165_893569710822688_1244141825380319232_o.jpg33020166_893569830822676_5504006160396582912_o.jpg33027142_893572050822454_2521129877013266432_o.jpg33028719_893569267489399_9075337540797464576_o.jpg33029011_893573517488974_6614223041402503168_o.jpg33049910_893572747489051_3811664882563022848_o.jpg33031309_893568240822835_2079252994376859648_o.jpg33029742_893568187489507_3007464919613308928_o.jpg33086446_893568990822760_8479327463162249216_o.jpg33081606_893568640822795_1778465568370720768_o.jpg33060404_893574717488854_2415726650810433536_o.jpg33092179_893569064156086_7575614228950679552_o.jpg33097329_893569124156080_1782898863678423040_o.jpg33098145_893570330822626_2513059302751600640_o.jpg33138488_893572267489099_9120727433786425344_o.jpg33138471_893572694155723_2933251355072004096_o.jpg33132486_893571817489144_7176376209670930432_o.jpg33186786_893569737489352_3817097522271223808_o.jpg33145000_893569870822672_6409556661358297088_o.jpg33163237_893570457489280_3586001756028403712_o.jpg33216290_893568394156153_8481692534148431872_o.jpg